Disclaimer

Disclaimer LED247

Gebruiksvoorwaarden van de site

Led247 besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de op deze website verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. 

Gebruik van de site

Led247 besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Led247 streeft ernaar dat alle informatie op de website zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de op deze website verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat. Als de informatie op de site niet klopt of tekortkomingen vertoont, zal Led247 de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. 

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site van Led247 wordt met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Led247. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Led247 en na duidelijke bronvermelding. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Mocht u nog vragen hebben? Neem dan contact op met klantenservice@led247.nl

* De waardering van www.led247.nl bij WebwinkelKeur Klantbeoordelingen is 8,5/10 gebaseerd op 96 reviews.

Powered by Lightspeed